x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lokroep

lokroep
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (12)
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (9)
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (8)
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (6)
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (5)
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (3)
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (1)
WhatsApp Image 2021-04-16 at 12.23.06 (10)

Stichting NANOEK’s eerste voorstelling getiteld LOKROEP, richt zich op de complexiteit van de intermenselijke verhoudingen en de voedingsbodem die (macht)structuren kunnen bieden waardoor intermenselijke relaties zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen, maar ook kunnen verworden en kunnen leiden tot machtsmisbruik en onaanvaardbaar seksueel gedrag.

 

“Waar in het verleden vaak nadruk werd gelegd op het concrete fysieke contact en het machtsmisbruik, legt dit project juist de nadruk op het in kaart brengen van ‘het systeem’ en het onderzoeken welke personen welke rollen spelen.” –  Anouk Beugels, Artistiek Leider

 

Verschillende theatermakers werden uitgedaagd om onder begeleiding van professionals scènes en muziek te schrijven rondom die thematiek.
Het stuk zal bestaan uit 5 verschillende situaties (waarvan het publiek het begin en de afloop ervan ziet). Iedere scène zal een geheel bij de inhoud passende eigen speel- en muziekstijl hebben. Hiermee maken we (impliciet) de alomtegenwoordigheid en complexiteit inzichtelijk, maar maken ook helder dat deze thematiek niet voorbehouden is aan een beroepsgroep, leeftijdsgroep of culturele achtergrond.

 

De 10 scènes hebben alle een andere aard en karakter qua machtsverhouding en affectie, en kennen daarnaast een ander verloop en een andere uitkomst. Van de begrafenisrede voor een pas overleden icoon met een schimmig verleden, de coassistent die samen met de chirurg bijna ware liefde lijkt te vinden in de operatiekamer, tot aan een live interview met ‘de vrouw van’ waarin deze een niet afgesproken wending geeft aan het gesprek.

 

Hiermee hopen we de complexiteit van het onderwerp inzichtelijk te maken en nuance toe te kunnen voegen aan de soms eenvormige en weinig genuanceerde #MeToo-discussie. Dit gaat over meer dan lichamelijk contact.

De complexiteit zit hem juist in de minder snel herkenbare en directe benadering, maar in de ongeschreven en onuitgesproken (ontstane) regels. #MeToo is uiterst complex en veel meer dan seksueel overschrijdend gedrag. We gaan hierbij voorbij de vraag van schuld en slachtofferschap, en zijn niet op zoek naar een eenduidig en snel antwoord.

 

Het eerste resultaat (script en muziek) worden in de vorm van een concertante lezing gepresenteerd.
Met als introductie een reflectie op #MeToo en afsluitend een debat (beide geleid door ethicus en filosoof Menno de Bree) willen de stichting én de makers het gesprek aangaan over dit omstreden en nog altijd relevante onderwerp.

 


20 juni 2021 Concertante lezing, 16.00 en 20.00 in De Balie, Amsterdam KLIK HIER VOOR TICKETS

29 augustus 2021 Concertante lezing op O. Festival, Rotterdam  

Deze concertante lezingen zijn een onderdeel van het ontwikkelproces dat zal resulteren in een volwaardige muziektheatervoorstelling die de komende jaren gerealiseerd gaat worden. De schrijvers en componist van het stuk zullen zelf ook de lezers/acteurs zijn tijdens deze lezingen.

 

ARTISTIEK TEAM

Regie en concept: Anouk Beugels

Teksten: Elisabeth van Nimwegen, Amanda Payne, Marijn Bellaard

Muziek: Job Greuter

Schrijfcoach: Tjyying Liu
Spel/zang: Elisabeth van Nimwegen, Marijn Bellaard, Lisse Knaapen, Job Greuter, Amanda Payne, Marco Hoving, Charlotte Dommershausen en Okke Westdorp

Piano: Job Greuter

Inleiding & Debat: Menno de Bree

 

Met dank aan: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeente Rotterdam, Rotterdams Vrouwenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Elise Mathilde Fonds, Lira Fonds en Werkplaats Walhalla.