x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Image Alt

NANOEK

Ijsbeer, Jachtgod, De meester van de beren
NANOEK_Logo-02

Met ingang van 2 juni 2020 is stichting NANOEK opgericht, een stichting die zich richt op artistieke vernieuwing en jonge makers. Er zal de komende jaren een gepast, vernieuwend en duurzaam antwoord moeten komen op ontwikkelingen in het veld van musical en muziektheater die we de afgelopen jaren hebben waargenomen. Hoezeer we in Nederland ook trots mogen zijn op onze ‘Musicalcultuur’, de constatering van de Raad voor Cultuur dat er experimenteerklimaat ontbreekt, legt ook naar onze mening de vinger op de goede plek. Een volgende stap richting emancipatie van het genre is noodzakelijk.

DOELSTELLING

Stichting NANOEK richt zich op het produceren van muzikaal theatrale voorstellingen op het snijvlak van populaire cultuur en klassieke kunst. Doelstelling is om tot een volwassen vernieuwing van het genre musical/muziektheater te komen. Daarbij zal NANOEK een bijdrage leveren aan talentontwikkeling in de sector door het verbinden van getalenteerde jonge creatieven aan ervaren makers, die in gezamenlijkheid een nieuwe impuls aan het genre zullen geven.

Aanleiding voor de oprichting

NANOEK is van mening dat er meer nieuw Nederlands repertoire dient te worden ontwikkeld. Net als in andere genres binnen de podiumkunsten – zoals dans en toneel – wordt ouder werk vaak opnieuw gebracht, bij musical gaat het echter zelden om een actuele herinterpretatie, maar meestal om een kopie uit het verleden. We moeten constateren dat het voor veel producenten en theaters qua bedrijfsvoering simpelweg financieel onverantwoord is, om grote artistieke risico’s te nemen. Op deze wijze ontwikkelt het musical genre in Nederland zich onvoldoende. Dit in tegenstelling tot New York en Londen waar juist een grote (artistieke) ontwikkeling heeft plaatsgevonden en veel vernieuwende hit-producties te zien zijn. Een cultuur die we, zoals de RvC ook constateert, ‘graag ook in Nederland zouden zien’.

Qua talentontwikkeling constateren we dat jonge acteurs en musicalmakers na hun opleiding in het ensemble van een productie vlieguren maken en ervaring opdoen. Een deel van hen is echter veel meer dan alleen uitvoerder en beschikt over het talent om zelf te maken/creëren. In het huidige bestel is er weinig plek waar zij dit talent kunnen onderzoeken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat zien we ook bij jonge regisseurs, componisten, choreografen en decor- en kostuumontwerpers. Bij NANOEK willen we dit soort jonge makers de kans bieden om zich – al dan niet onder begeleiding- te kunnen ontwikkelen en te kunnen experimenteren.

Comité van aanbeveling:
Yoeri Albrecht
Directeur De Balie
Fred Boot
Theaterproducent NEW Productions
Ulrike Burger Bruijs
Hoofd Artistiek Bureau/Lead Producer ITA, Producent Wende Snijders, Managing Director Cook a Dream BV
Leen Cogghe
Studieleider Muziek- en Musicaltheater Fontys
Bart Dieho
Theater-auteur en Theater-dramaturg
Charles Droste
Directeur schouwburg Amphion
Henriette Van Eckeveld
Directeur Business Development & Strategy Senf Theaterpartners
Aus Greidanus senior
Acteur en regisseur
Tessa Harmsen
Directeur TapasTheater
Edward Hoepelman
Hoofdvak docent zang en Artistiek adviseur Muziektheater Fontys
Tobias Kokkelmans
Dramaturg en artistiek beleid Operadagen Rotterdam
Inge Kruithof
Zakelijk leider Werkplaats Walhalla
Wim Lehnhausen
Filmproducent
Christiaan Mooij
Artistiek coördinator Theater de Meervaart
Roderick Muller auf der Heide
Theater Carré
Caroline Pietermaat
Algemeen directeur Jeugdtheater Hofplein
Jeroen Sleyfer
Componist/Muzikaal leider/Music-contractor
Hans Smit
Cultuurjournalist/presentator
Marlou Stolk
Hoofd educatie Theater Rotterdam
Sanne Thierens
Musicalonderzoeker en schrijver en journalist
Floris Verbeij
Componist
Bram Verhaak
Artistiek Productie Coördinator Stage Entertainment Nederland
Jan Vos
Adviesmedewerker Prins Bernhard Cultuurfonds
John de Weerd
Programmeur Zaal 3
Ruut Weissman
Regisseur
Jeroen van Wijhe
Musicalspecialist en -journalist
Rob van Wijk
Directeur Theater de Stoep
Barbara Wittebol
Directeur-bestuurder Kunst Centraal, voormalig executive producer Stage Entertainment

Uitgangspunten

Bij alle producties van Stichting NANOEK is ‘integratie van zang en spel’ het vertrekpunt vanuit de overtuiging dat zang en theater gelijkwaardige spelers kunnen zijn, waarbij de soms explosieve ontmoeting wat ons betreft niet gaat over het meten van kracht, maar over uitwisseling van kwaliteiten en betekenisgeving aan relaties en acties. Ambachtelijk hoogwaardig spel is een absolute voorwaarde, eigenheid is onderdeel van de expressie en zang is een middel en geen doel op zich. Uitkomst is de verbinding van spel, beweging, muziek waarbij deze samen meer zijn dan de som der delen. 

Stichting NANOEK gelooft dat creativiteit en kaders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom zullen de producties aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

Inhoud

De inhoud staat voorop en de verbeelding zal te allen tijde worden aangesproken. Vorm en ambacht zijn een voorwaarde en ondersteunend aan de inhoud.

Muziektheater

Muziek en theater worden ingezet als een gelijkwaardige en elkaar versterkende eenheid.

Verhaal

Er wordt een nieuw verhaal verteld of het verhaal bestaat voornamelijk uit nieuwe elementen.

Werkwijze

Stichting NANOEK gelooft in:

De krachtige complexiteit van musical/muziektheater.

Dat niet ego’s, maar het product voorop moet staan.

Experiment zonder navelstaren.

De kracht van teams. Teams die zo zijn samengesteld dat ze elkaar aanvullen, die uitdagen en inclusief zijn.

Het organiseren van eigen tegenspraak en kritiek: voor iedereen en door iedereen.

Het ontwikkelen van nieuwe concepten en repertoire voor musical/muziektheater vraagt om een team waarin de routine en de artistieke discipline van het genre zijn geborgd en waarbij met een open vizier en zonder (stijlspecifieke) dogma’s naar de maatschappij wordt gekeken.

De zoektocht naar nieuwe en relevante verhalen vindt naar onze mening zijn oorsprong niet bij een marketingplan of businessmodel, maar bij een (kiem van een) idee, of verhaal. Het idee en de uitwerking van een voorstelling ligt hier dus niet bij de producent, maar bij een gemengd artistiek team dat met oog voor de financiële haalbaarheid, de vernieuwing van het genre vooropstelt. 

Dit team zal – met Anouk Beugels als artistiek leider – per productie samengesteld worden en bewaakt, gedurende zowel het ontwikkelproces als repetitieperiode, de (artistieke) kwaliteit maar faciliteert ook dat er wordt verrast, onderzocht, afgeweken van dat wat bedacht is, gevloekt en vooral gezongen. Binnen het team zal altijd gewerkt worden met een mix van artistieke ‘high potentials’ en ‘oude rotten’ in het vak. Voor alles en iedereen geldt: kwaliteit en vernieuwing staat voorop.

Resultaat

De inspanningen van Stichting NANOEK zullen leiden tot inspirerende nieuwe werken van (jonge) creatieve makers die de randen van het genre opzoeken (en bij voorkeur er overheen durven kijken), die zonder aarzeling het experiment aan durven gaan en verhalen vertellen die tot op heden ‘onverteld’ blijven. Verhalen van onder meer jongeren en van bevolkingsgroepen die we nu niet in het theater zien en horen. Verhalen die in Nederland wel degelijk leven en spelen, gemaakt door makers die niet kunnen wachten om deze over het voetlicht te brengen en dat bovendien voor een publiek dat er beslist is, maar nu de weg naar het theater soms lastig weet te vinden aangezien het toch niet ‘over hen’ gaat. 

De discussie over ‘wat precies muziektheater en wat precies musical is (en kan zijn)’, zal verder kunnen worden gevoerd, op een hoger niveau en bovendien via een artistieke insteek en op basis van concrete resultaten. Dit geldt zowel voor makers als het publiek. De producties zullen leiden tot het omverwerpen van onze collectieve aannames over deze genres, en een uitnodiging zijn om het hokjes denken los te laten.

Over de stichting

Stichting NANOEK hanteert de Governance Code Cultuur. Het bestuur wordt gevormd door ervaren professionals met affiniteit voor theater.

Comité van Aanbeveling

Yoeri Albrecht
Directeur De Balie

Fred Boot
Theaterproducent NEW Productions

Ulrike Burger Bruijs
Hoofd Artistiek Bureau/Lead Producer ITA, Producent Wende Snijders, Managing Director Cook a Dream BV

Leen Cogghe
Studieleider Muziek- en Musicaltheater Fontys

Bart Dieho
Theater-auteur en Theater-dramaturg

Charles Droste
Directeur schouwburg Amphion

Henriette Van Eckeveld
Directeur Business Development & Strategy Senf Theaterpartners

Aus Greidanus senior
Acteur en regisseur

Tessa Harmsen
Directeur TapasTheater

Hans Smit
Cultuurjournalist/presentator

Edward Hoepelman
Hoofdvak docent zang en Artistiek adviseur Muziektheater Fontys

Tobias Kokkelmans
Dramaturg en artistiek beleid Operadagen Rotterdam

Inge Kruithof
Zakelijk leider Werkplaats Walhalla

Wim Lehnhausen
Filmproducent

Christiaan Mooij
Artistiek coördinator Theater de Meervaart

Roderick Muller auf der Heide
Theater Carré

Caroline Pietermaat
Algemeen directeur Jeugdtheater Hofplein

Jeroen Sleyfer
Componist/Muzikaal leider/Music-contractor

Marlou Stolk
Hoofd educatie Theater Rotterdam

Sanne Thierens
Musicalonderzoeker en schrijver en journalist

Floris Verbeij
Componist

Bram Verhaak
Artistiek Productie Coördinator Stage Entertainment Nederland

Jan Vos
Adviesmedewerker Prins Bernhard Cultuurfonds

John de Weerd
Programmeur Zaal 3

Ruut Weissman
Regisseur

Jeroen van Wijhe
Musicalspecialist en -journalist

Rob van Wijk
Directeur Theater de Stoep

Barbara Wittebol
Directeur-bestuurder Kunst Centraal, voormalig executive producer Stage Entertainment